Svět startupů čísly

EU startupů cílí pouze na B2B segment

38 %

Startupistů v EU jsou muži

85 %

EU starupistů má 1 zakladatele

23 %

*European startup monitor, 2016

Startupů v ČR využilo bankovní úvěr

14 %

Startupistů do projektu investovalo nejdříve samo

90 %

Startupistů si udělalo analýzu konkurence

66 %

* Startup Report, 2017/18, Keiretsu forum

Zajímá vás ještě více statistik, obraťte se na zabrz@asociacestartupu.cz.