V dubnu letošního roku byla založena nezisková organizace, která má za cíl narovnat podnikatelské prostředí a propojit nejlepší projekty k zainvestování s angel investory. Česká asociace startupů kvalifikovaných k investici buduje komunitu startupistů, kteří získávají svým členstvím zdarma podněty k rozvoji, kam patří propojení s investorem, networking, mentoring a další.

Nejlepších 14 startupů vybraných asociací bude nově přes asociaci možno zainvestovat. Investor tak dostane několik posudků z řad odborníků v daném odvětví, tak aby si mohl vstupní investici sám objektivně zvážit.

Česká asociace startupů kvalifikovaných k investici je podle vlastních slov logickou reakcí startupového světa v ČR, kdy se ze slova startup stal buzzword. Asociace si klade za cíl udělat pořádek v podnikatelském prostředí a zejména také edukovat zájmovou skupinu mladých podnikatelů a startupistů.

„Investoři si nám často stěžovali na problémy, které je v průběhu investování do firem trápí. Tyto podněty jsme posbírali a založili asociaci startupů, která jim pomůže ve třech oblastech,“popisuje zrod myšlenky David Zábrž, předseda asociace.

David Zábrž

Jakýkoli startup může poslat asociaci svůj podnikatelský záměr. Asociace potenciál takového záměru prověří zdarma ve tříkolovém hodnocení. V prvním kole projde radou asociace, ve druhém a třetím kole experty z dané oblasti. Tímto sofistikovaným due diligence získá hloubkové fundamentální analýzy, které odhalí příležitosti i rizika startupu. V případě, že projekt projde tímto hodnocením (dle plánu se v roce 2018 schválí pouze 14 projektů), bude nabízen investorům. Ti díky analýzám vidí do karet zakladatelům a sami si investici zhodnotí mnohem objektivněji.

Druhou službou pro investory i startupy je nestranná evaluace projektu. Asociace startupů je určitým mediátorem, který potvrdí či vyvrátí pravou hodnotu do potenciálně investovaného startupu. „Zakladatelé často nevědí, kolik procent z firmy investorovi nabídnout a za jakou equitu. Názory zakladatele a investora se potom často velmi míjí,“ dodává Zábrž.

Třetím pilířem je nenechat „český facebook“ upadnout jen kvůli nezkušenosti zakladatelů či špatně nastaveným procesům již v úvodu podnikání. V případě, že startup má velký potenciál stát se globálním jednorožcem a národní hrdostí, asociace nabízí mentorování projektu včetně pomoci s marketingem, obchodem a náborem expertních týmů.

„Doba, kdy stačilo propojit investora se startupistou, už je pryč. Nyní je třeba posunout se o několik levelů výše a nabídnout startupistům maximální support, stejně tak i investorům totální transparentnost investice,“ zmiňuje Zábrž.

Mezi externími partnery asociace patří například StartupJobs.cz nebo Business Animals„Lidé jsou na celé firmě to nejcennější. Firmy stojí a padají na kvalitě lidí, kteří v nich pracují. U startupů jde o klíčovou oblast, která rozhoduje o jejich úspěchu či neúspěchu. V malém týmu má jeden zaměstnanec moc firmu posunout rychle vpřed, ale také rychle zabrzdit či zastavit její rozvoj. I proto jsme se rozhodli být tak nápomocni asociaci v personální oblasti,“ uvedl Filip Mikschik, zakladatel StatrupJobs.cz.

„Pomáháme startupům a mladým firmám v České asociaci startupů kvalifikovaných k investici nastavit sales procesy tak, aby zvyšovaly obraty a zvýšily tak pravděpodobnost prodeje svého produktu mezi správné zákazníky formou správných kanálů,“ zmiňuje David Kolář, z největší obchodní komunity Business Animals.

Mezi startupy, které se do asociace zapojily, patří například Lajkomat.cz„Vstoupili jsme do asociace, abychom se mohli potkávat s podobně smýšlejícími lidmi a zároveň vytvářeli plnohodnotný business, k čemuž nám asociace startupů pomáhá,“ říká ke spolupráci CEO společnosti Petr Laštůvka.