Blog

Ochranné známky

Přihlášky ochranných známek posoudíme zápisnou způsobilosti a poskytneme právní názor zkušeného patentového zástupce. Odpovíme na všechny klientovy otázky ohledně ochranné známky. Zpracujeme přihlášku ochranné známky bez formálních vad v souladu s požadavky jednotlivých úřadů. Přihlášky ochranných známek jsme oprávněni podávat k úřadům: Úřad průmyslového vlastnictví ÚPV, Úřad Evropské u...

Patenty a užitné vzory

Naše kancelář zajišťuje klientům dlouhodobě komplexní služby týkající se vynálezů, užitných vzorů a průmyslových vzorů v rámci území ČR, Evropského patentu i v mezinárodním měřítku. Zkušený patentový zástupce zpracuje přihlášku patentu a/nebo užitného vzoru. Přihlašujeme patenty, užitné vzory a průmyslové vzory do všech zemí světa. Zabezpečujeme platby udržovacích poplatků a obnovy ...