V dubnu letošního roku byla založena nezisková organizace, která má za cíl narovnat podnikatelské prostředí a propojit nejlepší projekty k zainvestování s angel investory. Postarat se o to má Česká asociace startupů kvalifikovaných k investici, z.s., jež buduje silnou komunitu startupistů. Ti získávají svým členstvím zdarma podněty, které potřebují k úspěšnému rozvoji.
Nejlepších 14 startupů vybraných asociací bude nově přes asociaci možno zainvestovat. Investor tak dostane několik posudků z řad odborníků v daném odvětví, tak aby si mohl vstupní invesici sám objektivně zvážit.

Česká asociace startupů kvalifikovaných k investici je logickou reakcí startupového světa v ČR, kdy se ze slova startup stal buzz word. Startup není projekt, který když nedopadne, tak nevadí. Startup není ani jednička v prodeji elektroniky, která má mimozemsky zelené obraty. Asociace si klade za cíl udělat pořádek v podnikatelském prostředí a zejména také edukovat zájmovou skupinu mladých podnikatelů a startupistů.

“Investoři si nám často stěžovali na problémy, které je v průběhu investování do firem trápí. Tyto podněty jsme posbírali a založili asociaci startupů, která jim pomůže v třech oblastech” popisuje zrod myšlenky David Zábrž, předseda asociace.

Jakýkoli startup může poslat asociaci svůj podnikatelský záměr. Poteciál takového záměru prověří zdarma ve dvoukolovém hodnocení, kdy v prvním kole projde radou asociace a ve druhém kole experty z dané oblasti. Tímto sofistikovaným due diligence získá hloubkové fundamentální analýzy, které odhalí příležitosti i rizika startupu. V případě, že projekt projde tímto hodnocením (schválí se dle plánu v roce 2018 pouze 14 projektů), se nabízí investorům. Ti, díky analýze vidí do karet zakladatelům a sami si investici zhodnotí.

Druhou službou pro investory i startupy je nestranná evaluace projektu. Jsme určitým mediátorem, který potvrdí či vyvrátí pravou hodnotu do potenciálně investovaného startupu. “Zakladatelé často nevědí, kolik procent z firmy investorovi nabídnout a za jakou equitu. Názory zakladatele a investora se často velmi míjí” dodává David Zábrž. 

Třetím pilířem je, nenechat “český facebook” upadnout jen kvůli nezkušenosti zakladatelů či špatně nastaveným procesům již od úvodu. V případě, že startup má velký potenciál stát se globálním jednorožcem a národní hrdností, asociace nabízí mentorování projektu včetně pomoci s marketingem, obchodem a náborem expertních týmů.

“Doba, kdy stačilo propojit investora se startupistou už je pryč. Nyní je třeba posunout se o několik levelů výše a nabínout startupistům maximální support, stejně tak i investorům totální transparentnost investice” zmiňuje předseda asociace budoucnosti, jak ji sám rád nazývá.

Mezi externími partnery, kteří pomáhají asociaci plnit poslání nalezneme významné firmy . „Lidé jsou na celé firmě to nejcennější. Firmy stojí a padají na kvalitě lidí, kteří v nich pracují. U startupů jde o klíčovou oblast, která rozhoduje o jejich úspěchu či neúspěchu. V malém týmu má jeden zaměstnanec moc firmu posunout rychle vpřed, ale také rychle zabrzdit či zastavit její rozvoj. I proto jsme se rozhodli vstoupit do asociace a být nápomocni za personální oblast” Filip Mikschik, zakladatel StatupJobs. Lidé jsou základ firmy, procesy stavební kámen. „Pomáháme startupům a mladým firmám v České asociaci startupů kvalifikovaných k investici nastavit sales procesy tak, aby zvyšovaly obraty a zvýšily tak pravděpodobnost prodeje svého produktu mezi správné zákazníky formou správných kanálů.“ zmiňuje David Kolář, z největší obchodní komunity Business Animals.

Co dodat závěrem? Možná hodnocení těch nejdůležitějších – startupistů zařazených v asociaci. “Vstoupili jsme do asociace, abychom se mohli potkávat s podobně smýšlejícími lidmi a zároveň vytvářeli plnohodnotný business, k čemuž nám asociace startupů pomáhá.” pochvaluje si spolupráci CEO společnosti Lajkomat, Petr Laštůvka.